Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke zorg voor de N.V. ISOTHERMIC.

Het wordt als gelijkwaardig beschouwd aan de andere aspecten van de bedrijfspolitiek.

Om deze wens vorm te geven, heeft het bedrijf besloten om haar systeem van veiligheids-, gezondheids- en milieubeheer te laten certifiëren volgens de VCA**/LSC** normen. ISOTHERMIC verkreeg dit certificaat voor het eerst in februari 1999.

Permanente scholing, aangepast aan de diverse functies van de medewerkers van het bedrijf, is een realiteit.

Het dynamisch systeem van risk-management wordt sinds meerdere jaren toegepast en er werden preventiemaatregelen getroffen: conformiteit van de uitrusting, collectieve bescherming, specifieke individuele bescherming, respect voor het milieu,...

Al deze maatregelen en de inzet van iedereen hebben uitstekende resultaten opgeleverd: sinds 1997 daalt het aantal verloren werkdagen voortdurend en in het jaar 2002 tekenden wij tot op heden nog geen enkel arbeidsongeval op.